TÀI LIỆU – HƯỚNG DẪN

Kho tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị, các thông tin hữu ích mà PDSC chia sẻ và cập nhật thường xuyên. Các bạn hãy nhấp trực tiếp vào đường link để xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Bảng tần số MF/HF các đài duyên hải Việt Nam

Danh sách các chi cục, chi nhánh đăng kiểm Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng máy AIS SAMYUNG SI-30A – Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng máy AIS Matsutec HP-528A – Tiếng Việt

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

简体中文EnglishTiếng Việt