TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NƯỚC DẰN TÀU

Hệ thống quản lý nước dằn tàu là gì Nước dằn tàu đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận hành và khai thác 1 con tàu. Nước dằn tàu là lượng nước được bơm vào các khoang chứa phía dưới đáy tàu, giúp kéo trọng tâm của con tàu xuống thấp,

简体中文EnglishTiếng Việt